Hội thảo: “Sử dụng thiết bị vật lý trong dạy học và ứng dụng vào đổi mới phương pháp ở trường THPT”
Cập nhật 15/08/2016 Lượt xem 1451

 Ngày 04 tháng 10 năm 2014 trường THPT Nguyễn Huệ đã tổ chức hội thảo “Sử dụng thiết bị vật lý trong dạy học và ứng dụng vào đổi mới phương pháp ở trường THPT”. Thực hiện theo Quyết định số 447/UBND – VP về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài KH&CN năm 2014 của UBND thị xã Quảng Trị.

Chủ nhiệm đề tài: Ông Nguyễn Công Phúc, THPT Nguyễn Huệ. Thư ký đề tài: Ông Thái Ngọc Ánh, THPT Vĩnh Định
Có 6 đơn vị đã tham gia hội thảo gồm: THPT Nguyễn Huệ, THPT thị xã Quảng Trị, THPT Vĩnh Định, THPT Chu Văn An, THPT Triệu Phong, THPT DTNT Tỉnh. Trong hội thảo đơn vị chủ trì đã trực tiếp bàn giao thiết bị, kỹ thuật cho 6 đơn vị trường học với 24 bộ thí nghiệm dạy học tự làm.
          Hội thảo đã công bố các kết quả đạt được của đề tài“Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một số thí nghiệm Vật lý sử dụng trong dạy học và ứng dụng vào đổi mới phương pháp ở trường THPT”
- Tính mới của giải pháp:
Chủ động chế tạo ra các thiết bị thí nghiệm đơn giản rẻ tiền, dễ chế tạo, dễ áp dụng vào các tình huống dạy học trên cơ sở các vật liệu tái chế.
Tạo ra một số thí nghiệm không có trong danh mục các thiết bị cần thiết nhưng lại cần cho thực tế giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp.
Tạo mới một số thiết bị thí nghiệm đắt tiền trên cơ sở mô hình và sử dụng các phần mềm chuyên dụng kết nối với máy tính cá nhân ví dụ: Máy quang phổ, thí nghiệm hiện tượng quang phát quang, thí nghiệm chứng minh quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ, thí nghiệm quan sát dao động điện và dao động điên tắt dần, thí nghiệm điện trở bán dẫn phụ thuộc vào nhiệt độ và ánh sáng, bộ thí nghiệm tương tác từ
Dùng webcam kết hợp với máy vi tính tạo ra thiết bị giống máy chiếu dùng dạy học giảm thiểu tốn kém trong việc in ấn các tài liệu phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy.
Bồi dưỡng năng lực kỹ thuật cho học sinh, giúp các em định hướng nghề nghiệp sau này. Đồng thời giáo dục học sinh thái độ bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.
- Khả năng áp dụng
Các thiết bị thí nghiệm chế tạo có thể áp dụng rộng rải vào thực tế dạy học tại các Trường THPT trong tỉnh Quảng Trị, bước đầu đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tối đa khả năng tư duy sáng tạo của học sinh. Các thiết bị đáp ứng được yêu cầu thiếu thiết bị và làm mới các thiết bị do hư hỏng do thời tiết khắc nghiệt.
          Giúp học sinh định hướng nghề nghiệp, kết hợp học tập và lao động sản xuất, phát huy tối đa năng lực sáng tạo của học sinh.
- Hiệu quả kinh tế, xã hội:
          Tạo ra các thiết bị thí nghiệm rẻ tiền, sửa chữa các thiết bị bị hư hỏng trên các nguyên liệu ban đầu là rác thải điện tử. Đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy của ngành Giáo dục – Đào tạo Quảng Trị.
          Lồng ghép giáo dục định hướng nghề nghiệp và thái độ bảo vệ môi trường.
Các mốc thời gian và các kết quả đạt được của đề tài:

Tháng/
năm
Nơi công bố
Cấp công bố
Vấn đề công bố
Kết quả đạt được
9 /2011
Chọn đề tài nghiên cứu
 
 
 
11/2011
Trường THPT Vĩnh Định
Trường
Xây dựng dự trù làm mới một số thiết bị dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học tại Trường THPT Vĩnh Định
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm dùng để Thi giáo viên dạy Giỏi Cấp trường
1 /2012
Trường THPT Vĩnh Định
Trường
Các thiết bị dạy học tự tạo dùng để dạy sóng ánh sáng.
 
Giải Nhì: Hội thi đồ dùng dạy học Cấp trường
1/2012
Trường THPT Nguyễn Huệ
Trường
Điện trở bán dẫn phụ thuộc nhiệt độ - ánh sáng, ứng dụng
 
Giải A: Hội thi đồ dùng dạy học Cấp trường
1/2012
Trường THPT Nguyễn Huệ
Trường
Hiện tượng quang phát quang: Huỳnh quang và lân quang
 
Giải A: Hội thi đồ dùng dạy học Cấp trường
1/2012
Trường THPT Nguyễn Huệ
Trường
Bộ thí nghiệm tương tác từ
Giải A: Hội thi đồ dùng dạy học cấp Trường
3 /2012
Sở GD&ĐT Quảng Trị
Tỉnh
Điện trở bán dẫn phụ thuộc nhiệt độ - ánh sáng, ứng dụng
 
Giải A – Hội thi Đồ dùng dạy học Cấp tỉnh
3 /2012
Sở GD&ĐT Quảng Trị
Tỉnh
Bộ thí nghiệm về sóng ánh sáng
Giải A – Hội thi Đồ dùng dạy học Cấp tỉnh
3 /2012
Sở GD&ĐT Quảng Trị
Tỉnh
Hiện tượng quang phát quang: Huỳnh quang và lân quang
 
Giải C – Hội thi Đồ dùng dạy học Cấp tỉnh
4/2012
Trường THPT Vĩnh Định
Trường
Giáo viên vật lý phổ thông nên dùng các thí nghiệm tự tạo để giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả dạy học
Báo cáo Hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục
5 / 2012
Trường ĐHSP Hà Nội 2
Quốc gia
Thiết kế, chế tạo một số thiết bị thí nghiệm sử dụng trong dạy học về sóng ánh sáng lớp 12 (Báo cáo và bài được đăng ở Hội Nghị khoa học trẻ lần thứ VII, tháng 5 năm 2012– Nhà xuất bản Đại học sư phạm)
Giấy phép xuất bản:
78-2012/CXB/477-43/ĐHSP,
ngày 13/01/2012
(trang 518-525 )
 
10/ 2012
Trường THPT Cam Lộ ( Chuyên đề Vật lý Cấp tỉnh)
Tỉnh
Báo cáo Giai đoạn 2 thực hiện đề tài :Thiết kế, chế tạo một số thiết bị thí nghiệm sử dụng trong dạy học về sóng ánh sáng lớp 12
Báo cáo đề tài Khoa học tại Chuyên đề Vật lý Cấp tỉnh
11/ 2012
Trường THPT Đông Hà
Tỉnh
Quan sát dao động tắt dần của khung LC
Ứng dụng vào dạy học bài: Dao động điện từ (Tiết 36 – Vật lý 12 Nâng cao) Hội thi giáo viên dạy Giỏi cấp tỉnh
3/ 2013
Trường THPT Nguyễn Huệ
Trường
Tổ chức hướng dẫn học sinh học theo phương pháp dự án(Chủ đề sóng ánh sáng)
Chuyên đề Cấp trường
4/2013
Trường THPT Nguyễn Huệ
Trường
Tổ chức dạy học dự án một số kiến thức về sóng ánh sáng Vật lý 12 cơ bản thông qua việc hướng dẫn học sinh làm đồ dùng thí nghiệm chương Sóng ánh sáng
Hội nghị sáng kiến kinh nghiệm Cấp trường
8/2013
 
 
Sở GD&ĐT Quảng Trị
Tỉnh
Sử dụng thí nghiệm tự tạo trong dạy học Vật lý
Chương trình bồi dưỡng cán bộ - giáo viên hè năm 2013
9/2013
Tỉnh Quảng Trị
Tỉnh
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một số thiết bị thí nghiệm Vật lý sử dụng trong dạy học ở Trường THPT
Giải Ba: Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ V (2012 – 2013)
Năm 2014
Hội đồng KHCN Thị xã Quảng Trị
Thị xã
Thiết kế, chế tạo một số thiết bị thí nghiệm Vật lý sử dụng trong dạy học và ứng dụng vào đổi mới phương pháp ở Trường THPT
Quyết định số 447/UBNN – VP về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ năm 2014
9/2014
Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)
Quốc gia
Hướng dẫn học sinh dự “Hội thi sáng tạo dành cho Thanh Thiếu niên và Nhi đồng cấp thị xã, cấp tỉnh và Toàn quốc lần thứ 10 năm 2013- 2014”. Đề tài “Phòng thí nghiệm quang học ở nhà
Giải nhất TXQT
Giải nhì cấp tỉnh
Giải khuyến khích quốc gia

 

 

Các tin khác
Chuyên đề Tổ Ngữ Văn (- Ngày cập nhật: 17/08/2016)
Ngoại khóa tổ Anh văn (- Ngày cập nhật: 16/08/2016)
HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TOÁN THPT & GDTX (- Ngày cập nhật: 16/08/2016)

Thành tích giáo viên

Học sinh tiêu biểu

Họ tên: Tăng Bảo Ngọc

Lớp: 12B1

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Môn Địa- Giải nhì - Cấp quốc gia

Họ tên: Trương Thị Thùy Trang

Lớp: 12B2

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Môn Địa- Giải KK- Cấp quốc gia

Họ tên: Đoàn Thị Mai

Lớp: 11E

Khóa: 2001-2002

Thành tích: Thực hành Hóa – Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Nhân

Lớp: 11D

Khóa: 2001-2002

Thành tích: Thực hành Sinh– Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Hoàng Thị Lợi

Lớp: 11A

Khóa: 2002-2003

Thành tích: Thực hành Hóa– Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Anh

Lớp: 11D

Khóa: 2002-2003

Thành tích: Thực hành Lý– Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Phạm Thị Huyền Trang

Lớp: 11G

Khóa: 2002-2003

Thành tích: Thực hành Sinh– Giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Thị Diễm

Lớp: 11H

Khóa: 2004-2005

Thành tích: Thực hành Sinh– Giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Nhàn

Lớp: 11D

Khóa: 2004-2005

Thành tích: Thực hành Hóa – Giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Nga

Lớp: 11A

Khóa: 2004-2005

Thành tích: Thực hành Sinh – Giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Phan Minh Toản

Lớp: 11C

Khóa: 2004-2005

Thành tích: Thực hành Hóa– Giải KK – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hương

Lớp: 11I

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Thực hành Hóa – Giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Hồ Thị Hoài Nhân

Lớp: 11H

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Thực hành Hóa – Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Ngô Thị Nhi

Lớp: 11H

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Thực hành Sinh – Giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Hữu Duyện

Lớp: 11I

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Thực hành Sinh– Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Cáp Trọng Khánh

Lớp: 11H

Khóa: 2006-2007

Thành tích: Thực hành Hóa– Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thế Trung

Lớp: 11A

Khóa: 2006-2007

Thành tích: Thực hành Hóa– Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Ngọc Huyền

Lớp: 11A

Khóa: 2006-2007

Thành tích: Thực hành Sinh– Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Phượng

Lớp: 11A

Khóa: 2006-2007

Thành tích: Thực hành Sinh– Giải KK – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Thiện

Lớp: 11B1

Khóa: 2007-2008

Thành tích: Thực hành Hóa– Giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Đoàn Ích

Lớp: 11B1

Khóa: 2007-2008

Thành tích: Thực hành Lý– Giải KK – Cấp tỉnh

Họ tên: Võ Đại Nghĩa

Lớp: 11A1

Khóa: 2015-2016

Thành tích: Giải toán qua mạng – Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Đức Phương

Lớp: 11A2

Khóa: 2015-2016

Thành tích: Giải toán qua mạng– Giải KK – Cấp tỉnh

Họ tên: Ngô Quốc Vũ

Lớp: 11G

Khóa: 2001-2002

Thành tích: Điền kinh – giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Vinh Thành

Lớp: 11G

Khóa: 2001-2002

Thành tích: Điền kinh – giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Đoàn Thị Ý Nhi

Lớp: 10G

Khóa: 2001-2002

Thành tích: Nhảy cao– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Ngọc Linh

Lớp: 12A

Khóa: 2001-2002

Thành tích: Nhảy cao– giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Minh Hà

Lớp: 11D

Khóa: 2001-2002

Thành tích: Nhảy cao– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Đoàn Thị Ý Nhi

Lớp: 11A

Khóa: 2003-2004

Thành tích: TDTT– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Minh Hà

Lớp: 11A

Khóa: 2001-2002

Thành tích: TDTT– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Ngô Quốc Vũ

Lớp: 11D

Khóa: 2003-2004

Thành tích: TDTT– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Minh Thành

Lớp: 11D

Khóa: 2003-2004

Thành tích: TDTT – giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Công Dang

Lớp: 11H

Khóa: 2003-2004

Thành tích: TDTT – giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Thị Thu Thủy

Lớp: 11G

Khóa: 2003-2004

Thành tích: TDTT– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Thị Thu Hà

Lớp: 11I

Khóa: 2003-2004

Thành tích: TDTT– giải Nhất – Cấp tỉnh TDTT – giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Minh Huệ

Lớp: 12C

Khóa: 2003-2004

Thành tích: TDTT – giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Thị Thu Hiền

Lớp: 12C

Khóa: 2003-2004

Thành tích: TDTT– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Phương Thảo

Lớp: 12A

Khóa: 2004-2005

Thành tích: TDTT - giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Hữu Hải

Lớp: 12D

Khóa: 2004-2005

Thành tích: TDTT– giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Dương Hồng Quân

Lớp: 12D

Khóa: 2004-2005

Thành tích: TDTT– giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Hoàng Thanh Sơn

Lớp: 12G

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Chạy 200m– giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Hoàng Thị Ngọc Yến

Lớp: 12H

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Chạy 200m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Văn Hiền

Lớp: 11A

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Nhảy xa– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Văn Tài

Lớp: 11A

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Đẩy tạ– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Trọng Nhân

Lớp: 11A

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Hiền

Lớp: 11B

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Hoài

Lớp: 11B

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Văn Bình

Lớp: 12G

Khóa: 2006-2007

Thành tích: TDTT– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Hoàng Thị Ngọc Yến

Lớp: 12G

Khóa: 2006-2007

Thành tích: TDTT– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Bạch Tùng

Lớp: 12G

Khóa: 2006-2007

Thành tích: TDTT– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Phan Thị Thu Thanh

Lớp: 10B2

Khóa: 2006-2007

Thành tích: TDTT– giải KK – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Quế

Lớp: 12A

Khóa: 2007 - 2008

Thành tích: TDTT– HC Đồng – Cấp tỉnh

Họ tên: Võ Biển

Lớp: 12F

Khóa: 2007-2008

Thành tích: TDTT– HC Đồng – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Phúc

Lớp: 11B2

Khóa: 2007-2008

Thành tích: TDTT– HC Đồng – Cấp tỉnh

Họ tên: Đinh Thị Hồng Thương

Lớp: 10B5

Khóa: 2009-2010

Thành tích: TDTT– giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Thanh Tuyền

Lớp: 11B2

Khóa: 2009-2010

Thành tích: TDTT– giải KK – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Thu Thủy

Lớp: 11B4

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Chạy 400m– giải KK – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Thanh Tuyền

Lớp: 12B2

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Thị Mai Trâm

Lớp: 12B2

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Trang

Lớp: 11B1

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Như Toàn

Lớp: 12B4

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Đoàn Phước Việt

Lớp: 12B7

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Võ Đức Lương

Lớp: 12B7

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn văn Ty

Lớp: 12B7

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Vinh Thăng

Lớp: 12B3

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Nhảy cao– giải KK – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Thị Mai

Lớp: 12B5

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Đào Phước Việt

Lớp: 12B3

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Thu Thủy

Lớp: 11B3

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Viết Thịnh

Lớp: 12B2

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Thu Thủy

Lớp: 12B4

Khóa: 2011-2012

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Mỹ Linh

Lớp: 11B3

Khóa: 2011-2012

Thành tích: Chạy 1.500m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Trang

Lớp: 12B3

Khóa: 2011-2012

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Lĩnh

Lớp: 11B1

Khóa: 2011-2012

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Phạm Thanh Sang

Lớp: 11B1

Khóa: 2011-2012

Thành tích: Đẩy gậy– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Bùi Phước Tài

Lớp: 12b6

Khóa: 2014-2015

Thành tích: Chạy 100m– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Công Phú

Lớp: 12B6

Khóa: 2014-2015

Thành tích: Đẩy gậy– giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Đức Hoài

Lớp: 12B2

Khóa: 2014-2015

Thành tích: Đá cầu– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Bá Bi

Lớp: 12B6

Khóa: 2014-2015

Thành tích: Đá cầu– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Thị Hằng

Lớp: 11B1

Khóa: 2014-2015

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Võ Phúc Việt

Lớp: 12B5

Khóa: 2015-2016

Thành tích: Đẩy gậy– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Phương

Lớp: 12B4

Khóa: 2015-2016

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Học sinh thành đạt

Họ tên: Nguyễn Đăng Độ

Khóa: 1996-1999

Thông tin: Tiến sĩ-Khoa Địa - ĐH SP Huế

Họ tên: Lê Anh Sơn

Khóa: 1996-1999

Thông tin: Tiến sĩ CK1 - Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp

Họ tên: Hoàng Gia Hùng

Khóa: 1996-1999

Thông tin: Tiến Sỹ - Khoa: Khuyến nông và PTNT - ĐH Nông Lâm Huế

Video

 • Giới thiệu TN thước đa năng

  Ngoại khóa English in your life

  Quảng trị

  Xem tiếp >>
 • THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

  LIÊN KẾT WEBISTE

  Kỹ niệm 20 năm thành lập trường THPT Nguyễn Huệ
  Thi đua dạy tốt học tốt